Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Garantie1.         De garantiebepalingen hebben enkel betrekking op gebreken ten gevolge van constructie- en/of fabricagefouten. Indien er zich bij normaal gebruik van het product binnen 5 jaar na de ontvangst ervan een klacht zou voordoen ten gevolge van een materiaal- of productiefout, dan garanderen wij de vervanging of herstelling van het product.

2.         Bij vervanging of herstelling wordt rekening gehouden met een degressieve waardevermindering omwille van het gebruik van het product. De Consument betaalt een bijdrage als volgt: kosteloze vervanging of herstelling gedurende de eerste 2 jaren van de garantietermijn, bijdrage van 40% tijdens het derde jaar van de garantietermijn, bijdrage van 60% gedurende het vierde jaar van de garantietermijn, bijdrage van 80% gedurende het vijfde jaar van de garantietermijn. Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding met de waarde van het product, dan kan Velda ook een alternatieve vorm van genoegdoening voorstellen (zoals vervanging door een gelijkaardig product of een financiële compensatie), rekening houdend met de degressieve waardevermindering.

3.         Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld aan de klantendienst (service@veldafeasy.com). Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

4.         Ingeval van gesignaleerde problemen, wordt er samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar Velda, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel V ‘retour’. De kosten van verzending vanuit België, Groothertogdom Luxemburg, Nederland en Duitsland vallen ten laste van Velda.

5.         In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:
  • voor normale slijtage van het product (de stramheid van een matras vermindert op een natuurlijke wijze, met name een hoogteverlies tot 15% of een verlies aan hardheid van de kern tot 20%);
  • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd;
  • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies;
  • bij schimmelvorming (het ontwikkelen van schimmel op matrassen of kussens is te wijten aan de gebruiksomstandigheden, met name gebruik in een onvoldoende geventileerde ruimte of te vochtige ruimte);
  • bij urine- of bloedvlekken of andere zichtbare vervuilingen;
  • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid;
  • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Velda aangewezen derde;
  • bij commercieel gebruik;
  • bij overmacht.
Laden
Laden